Historyczne miejsce na rzece Płoni

Hotel Bończa usytuowany jest w samym centrum historycznej, prawobrzeżnej części Szczecina- Dzielnicy Dąbie, w miejscu gdzie przed wiekami usytuowany był młyn, a od drugiej połowy XIX wieku elektrownia

Prawie 700 lat historii

W 1260 roku Dąbie otrzymało od Księcia Barnima I prawa miejskie. Książę Barnim I w roku 1268 przedłużył prawa Zakonu Cystersów z Kołbacza do zarządzania miastem i gospodarką wodną, w tym powstałymi młynami na rzece Płoni.

Pierwszym młynem na rzece Płoni był młyn nazywany od nazwiska właściciela “Geerhald Muhlle”, który powstał w pierwszej połowie XIII wieku. W czasach panowania Szwedów młyn nazywany był “Kronmuhle” (Młyn Koronny), nazwa ta przetrwała do końca XIX w. W roku 1894 młyn i cały teren został zburzony, a na jego miejscu wybudowano elektrownię miejską.

W 1928r elektrownia została częściowo zburzona i wybudowano w tym miejscu nowe budynki elektrowni oraz zamontowano trzy turbiny Francisa o łącznej mocy 120kWh. Budynki elektrowni podczas działań wojennych uległy częściowemu zburzeniu i po prowizorycznej naprawie elektrownię udało się uruchomić.

Zapomniany zabytek

W 1948r decyzją ówczesnych władz zdemontowano turbiny i elementy jazu wodnego, a budynek praktycznie był pustostanem służącym jako magazyn dla zakładów energetycznych.

W latach następnych w wyniku dewastacji część budynku runęła do rzeki Płoni, a w kolejnych latach budynek został pozbawiony dachu, zaś teren elektrowni traktowany był jako wysypisko.

Czasy nowej świetności

Ruiny elektrowni straszyły swoim widokiem aż do roku 1997, kiedy to obecny właściciel Zdzisław Łubkowski mając wizję powstania w tym miejscu kameralnego, familijnego hotelu, kupił je od Szczecińskich Zakładów Energetycznych.

Przez ponad półtorej roku wyburzano resztki ruin, pozostawiając tylko fundament i niewielkie partie murów zewnętrznych, czyszcząc z gruzu i zanieczyszczeń koryto rzeki Płoni, odnawiając obmurza rzeki oraz budując nowy budynek na starych fundamentach byłej elektrowni.

Prace budowlane prowadzono w latach 1999-2001. Uroczyste otwarcie hotelu nastąpiło 15 czerwca 2001 roku. Wystrój wnętrza i wyposażenia był pomysłem właściciela. W 2009 roku rozpoczęto drugi etap rozbudowy hotelu, wyposażając hotel w dodatkową atrakcję, jaką jest Sala Różana ze szklaną podłogą o powierzchni 30m2, przez którą widać płynącą pod budynkiem rzekę Płonię.

Nieustanny rozwój

Wybudowano również niewielki zespół Spa z sauną fińską. W ciągu 12 lat istnienia hotel zyskał znaczącą pozycję na rynku hotelarskim, uzyskując 7-krotnie Najwyższe Wyróżnienie znanego Wydawnictwa Pascal- wydawcy Informatora Hotele i Restauracje w Polsce. W 2004 roku hotel otrzymał Certyfikat Najwyższej Jakości Usług przyznany przez Polską Galę Jakości. Obecnie trwa trzeci etap rozbudowy hotelu o nowe skrzydło, gdzie mieścić się będzie Medical-SPA, gabinety stomatologiczne oraz lekarskie oraz część hotelowa.

Korzyści dla regionu

Rewitalizacja obszaru dawnej elektrowni w znaczący sposób podniosła walory estetyczne i atrakcyjność wizualną centrum Dzielnicy Szczecin-Dąbie.